Decizia nr. 23 din 14 octombrie 2019 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 lit. a), b), e) şi f) şi art. 8 din O.G. nr. 85/2004 raportat la art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006, art. 52 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, art. 632 alin. (2), art. 272 din Codul de procedură civilă ori şi art. 5 din Legea nr. 455/2001, în sensul de a se stabili dacă poate constitui titlu executoriu contractul privind serviciile financiare încheiat la distanţă care nu cuprinde semnătura olografă sau semnătura electronică extinsă a debitorului