Decizia nr. 48 din 14.10.2019 referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 – forma în vigoare în anul 2008, prin raportare la art. 27 alin. (7) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005 şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, din perspectiva art. l din Protocolul nr. l adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale