Decizia nr. 20 din 29 octombrie 2019

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Decizia nr. 20/2019                                            Dosar nr. 1989/1/2019

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 octombrie 2019

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 10/02/2020

Daniel Grădinaru – preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
– preşedintele completului
Marius Dan Foitoş – judecător la Secţia penală
Alexandra Iuliana Rus – judecător la Secţia penală
Simona Daniela Encean – judecător la Secţia penală
Mirela Sorina Popescu – judecător la Secţia penală
Francisca Maria Vasile – judecător la Secţia penală
Ionuţ Mihai Matei – judecător la Secţia penală
Valentin Horia Şelaru – judecător la Secţia penală
Săndel Lucian Macavei – judecător la Secţia penală

    S-au luat în examinare sesizările formulate de Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în dosarele nr. 2.356/110/2017 şi 440/110/2016, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Pot fi reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată?”.

    Completul competent să judece sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile ce formează obiectul Dosarului nr. 1.989/1/2019 conexat cu Dosarul nr. 2.018/1/2019 a fost constituit conform dispoziţiilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală şi ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, a Procesului-verbal din data de 17 octombrie 2019 prin care s-a dispus înlocuirea doamnei judecător Florentina Dragomir cu domnul judecător Săndel Lucian Macavei şi a Procesului-verbal din data de 28 octombrie 2019 prin care s-a dispus înlocuirea doamnei judecător Simona Elena Cîrnaru cu doamna judecător Simona Daniela Encean.

    Şedinţa de judecată a fost prezidată de către preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, domnul judecător Daniel Grădinaru.

    La şedinţa de judecată a participat doamna Cristiana Georgeta Renghea, magistrat-asistent în cadrul Secţiei penale, desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

    Judecător-raportor a fost desemnat, conform prevederilor art. 476 alin. (7) din Codul de procedură penală, domnul judecător Marius Dan Foitoş, din cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

    Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de doamna Marinela Mincă, procuror în cadrul Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

    Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, învederând obiectul Dosarului nr. 1.989/1/2019 conexat cu Dosarul nr. 2.018/1/2019 aflat pe rolul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum şi faptul că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor, acesta fiind comunicat părţilor, potrivit dispoziţiilor art. 476 alin. (9) din Codul de procedură penală.

    Totodată, a învederat că, drept urmare a solicitărilor formulate în temeiul art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală, la dosarul cauzei au fost depuse puncte de vedere asupra problemei de drept deduse dezlegării.

    La data de 28.08.2019, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a depus Adresa nr. 1.878/C/2156/III-5/2019 prin care s-a adus la cunoştinţă că în cadrul Secţiei judiciare – Serviciul judiciar penal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii vizând chestiunea de drept supusă dezlegării în prezenta cauză. De asemenea, la aceeaşi dată, au fost depuse la dosarul cauzei concluzii scrise formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

    Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, constatând că nu sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat, a solicitat doamnei procuror Marinela Mincă să susţină punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la problema de drept supusă dezbaterii.

    Reprezentantul Ministerului Public a susţinut că sesizările formulate de Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie sunt admisibile dacă se are în vedere că originea dilemei instanţei de trimitere o constituie calificarea juridică a pluralităţii de infractori implicaţi în săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în contextul în care motivarea instanţei de fond cu privire la schimbarea încadrării juridice a fost determinată de analiza pluralităţii de fapte comise de aceştia, respectiv de constatarea că actele materiale care intră în compunerea infracţiunii de grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 din Codul penal sunt identice cu actele materiale care intră în compunerea infracţiunii prevăzută de art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României.

    A precizat că distincţia nu este lipsită de interes, deoarece doar într-o astfel de formulare este îndeplinită condiţia de pertinenţă prevăzută de art. 475 din Codul de procedură penală. Altfel, lămurirea chestiunii de drept, dacă în sarcina aceluiaşi inculpat pot fi reţinute în concurs real cele două infracţiuni, în condiţiile în care membrii grupului infracţional organizat sunt şi participanţi la infracţiunea de contrabandă calificată, excedează competenţei instanţei supreme în această procedură, întrucât implică analizarea unui aspect de fapt, respectiv dacă actele materiale componente ale unei infracţiuni sunt identice sau nu cu actele materiale ale alteia; or, stabilirea situaţiei de fapt este precedată şi condiţionată de interpretarea probatoriului, fiind aşadar apanajul exclusiv al instanţei sesizate cu judecarea fondului.

    Ca atare, în opinia reprezentantului Ministerului Public, problema de drept solicită a se lămuri dacă poate coexista pluralitatea constituită, reflectată în speţă în infracţiunea prevăzută de art. 367 din Codul penal, şi pluralitatea ocazională, respectiv participaţia penală, regăsită în cazul infracţiunii de contrabandă în formă agravată.

    Având în vedere că infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat şi forma agravată a infracţiunii de contrabandă nu se suprapun din punct de vedere al elementelor de tipicitate obiectivă, a concluzionat că, de principiu, se pot reţine în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real, infracţiunile prevăzute de art. 367 din Codul penal şi art. 274 raportat la art. 270-273 din Codul vamal.

    Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a declarat dezbaterile închise, reţinându-se dosarul în pronunţare.

ÎNALTA CURTE,

    asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

   I. Titularul şi obiectul sesizării

   1. Prin Încheierea din data de 22 mai 2019, pronunţată în Dosarul nr. 2.356/110/2017, Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

    „Pot fi reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni, conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată?”.

   2. Prin Încheierea din data de 3 iulie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 440/110/2016, Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

    „Pot fi reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni, conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată, ce constituie infracţiunea scop a grupului infracţional?”.

    Cele două sesizări au acelaşi obiect, astfel că s-a impus conexarea Dosarului nr. 2.018/1/2019 la Dosarul nr. 1.989/1/2019, înregistrat anterior pe rolul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

   II. Expunerea succintă a cauzei

   1. În Cauza nr. 2.356/110/2017, Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a fost sesizată cu soluţionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău şi inculpaţii B.C., C.M.V., C.V., C.E.S., D.S.T., D.L., F.C., F.S., F.S.E., G.G., G.L., G.I.A., J.Ş., L.E., M.G., N.I., P.S.I., P.V., P.I., P.L., R.A.M., R.F., R.T., R.I., S.L., S.M., S.B., S.N.F., T.I., T.M., U.G., V.T. împotriva Sentinţei penale nr. 367/D din 9 noiembrie 2018, pronunţată de Tribunalul Bacău în Dosarul nr. 2.356/110/2018.

    Prin sentinţa penală menţionată, printre altele, s-au hotărât următoarele:

    În baza art. 386 din Codul de procedură penală a fost schimbată încadrarea juridică pentru toate faptele de contrabandă şi constituirea unui grup infracţional organizat, reţinute în rechizitoriu, în sensul înlăturării art. 274 din Legea nr. 86/2006, precum şi a alin. (2) al art. 367 alin. (1), (2) şi (3) din Codul penal.

    În baza art. 386 din Codul de procedură penală a fost schimbată încadrarea juridică pentru toate faptele de contrabandă şi constituirea unui grup infracţional organizat, reţinute în rechizitoriu, în sensul reţinerii recidivei postcondamnatorii prevăzute de art. 41 alin. (1) din Codul penal faţă de inculpatul N.I.

    Au fost condamnaţi următorii inculpaţi:

    A.D., pentru săvârşirea infracţiunii de:

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare;

   – constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare.

    B.C., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    C.A. pentru săvârşirea infracţiunii de:

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală a fost achitată inculpata C.A., pentru infracţiunea prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) din Codul penal.

    C.M.V., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    C.V., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 75 alin. (1) lit. d) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare.

    C.E.S., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    D.S.T., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    D.L., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    F.C., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    F.S., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    F.S.E., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    G.L., pentru săvârşirea infracţiunii de:

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 75 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

    În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală a fost achitat inculpatul G.L., pentru infracţiunea prevăzută de art. 367 alin. (1)-(3) din Codul penal.

    G.G., pentru săvârşirea infracţiunii de:

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 75 alin. (2) lit. b) din Codul penal, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare.

    În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală a fost achitat inculpatul G.G., pentru infracţiunea prevăzută de art. 367 alin. (1)-(3) din Codul penal.

    H.L.L., pentru săvârşirea infracţiunii de:

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală a fost achitat inculpatul H.L.L., pentru infracţiunea prevăzută de art. 367 alin. (1)-(3) din Codul penal.

    J.Ş., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 41 alin. (1) din Codul penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    L.E., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    M.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    M.G., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    P.S.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1)şi (3) din Codul penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    P.V., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    P.L., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – sprijinirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, la pedeapsa de 1 an închisoare:

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    R.A.M., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare.

    R.F., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    R.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    S.L., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 374 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    S.M., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1)-(3) din Codul penal cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    S.B., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    S.N.F., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    T.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    T.M., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

    U.G., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la pedeapsa de 3 ani închisoare.

    V.T., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

   – constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare;

   – contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 41 alin. (1) din Codul penal, la pedeapsa de 4 ani închisoare.

   2. În Cauza nr. 440/110/2016, Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a fost sesizată cu soluţionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău şi inculpaţii A.E.C., A.V., B.G., C.D., C.L.F., L.N., M.N., M.C., M.M.M., M.A., N.C.F., N.C.C., N.G.V., P.M.G., R.P., R.A., U.F.C., V.M. împotriva Sentinţei penale nr. 185/D din 8.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bacău în Dosarul nr. 440/110/2016.

    Prin sentinţa penală menţionată, printre altele, s-au hotărât următoarele:

    În baza art. 386 din Codul de procedură penală a fost schimbată încadrarea juridică pentru toate faptele de contrabandă şi constituirea unui grup infracţional organizat, reţinute în rechizitoriu, în sensul înlăturării art. 274 din Legea nr. 86/2006, precum şi a alin. (2) din art. 367 alin. (1)-(3) din Codul penal, şi au fost condamnaţi următorii inculpaţi:

    M.A., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal;

    R.V.I., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală şi la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    N.G.V., la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 75 alin. 2 lit. a) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, şi la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    B.G., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal;

    M.C., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal;

    M.M.M., la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 75 alin. 2 lit. a) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    P.M.G., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal;

    R.P., la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, şi la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal;

    L.N., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, şi la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    N.C.C., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 (în conţinutul constitutiv al infracţiunii intră actele materiale din prezentul dosar şi din Dosarul nr. 2.385/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani) cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, şi la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    N.C.F., la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 5 (cinci) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, şi la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal;

    N.G., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, şi la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    C.D., la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 75 alin. (2) lit. a) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, şi la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    V.M., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, şi la pedeapsa de 1 (unu) an şi 8 (opt) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    C.L.F., la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 75 alin. (2) lit. a) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    U.F.C., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, şi la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    A.E.C., la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 75 alin. (2) lit. a) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    A.V., la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 5 (cinci) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, şi la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal;

    R.A., la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 5 (cinci) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, şi la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal;

    F.V., la pedeapsa de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;

    M.N. la pedeapsa de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală.

   3. Cu privire la schimbarea încadrării juridice pentru toate faptele de contrabandă şi constituirea unui grup infracţional organizat reţinute în rechizitoriu, în sensul înlăturării art. 274 din Legea nr. 86/2006, precum şi a alin. (2) din art. 367 alin. (1)-(3) din Codul penal, în ambele cauze, instanţele de fond au reţinut, în esenţă, următoarele considerente:

    Inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 367 alin. (1)-(3) din Codul penal şi art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal.

    Art. 367 din Codul penal incriminează o formă a pluralităţii constituite, caz în care pluralitatea de subiecţi activi ţine de tipicitatea infracţiunii. Fiind vorba de o infracţiune distinctă, autonomă, în acest caz pericolul social rezultă din fiinţarea în timp a pluralităţii de subiecţi activi, organizaţi în scopul comiterii de infracţiuni.

    Dispoziţiile art. 274 din Legea nr. 86/2006 reprezintă varianta agravată a infracţiunii de contrabandă, prevăzută la art. 270 din Legea nr. 86/2006, ipoteză în care pluralitatea de subiecţi activi este un element de accentuare a pericolului social, care însă nu derivă din faptul că sunt mai mulţi participanţi, ci din comiterea infracţiunii de contrabandă în această modalitate. Rezultatul socialmente periculos este produs de infracţiunea de contrabandă săvârşită în forma pluralităţii ocazionale.

    Din punct de vedere teoretic, pluralitatea ocazională este compatibilă cu pluralitatea constituită, doctrina în materie fiind în acest sens (M. Basarab, Drept penal. Partea generală). Astfel, pluralitatea ocazională este posibilă la săvârşirea infracţiunilor pe care şi le-au propus cei care s-au constituit într-un grup infracţional organizat.

    Însă, în prezenta speţă, nu se pot reţine fapte distincte în sarcina inculpaţilor, atâta vreme cât actele materiale componente ale infracţiunii prevăzute de art. 367 din Codul penal sunt aceleaşi cu actele materiale componente ale infracţiunii prevăzute la art. 270 din Legea nr. 86/2006. Din întregul material probator a rezultat că relaţiile stabile, de durată, coeziunea dintre membrii grupării infracţionale au fost formate şi au fiinţat prin comiterea actelor materiale de contrabandă cu ţigarete. Astfel, forma de pluralitate infracţională din prezenta speţă este una constituită, urmând a se reţine în încadrarea juridică art. 367 alin. (1) şi (3) din Codul penal, ceea ce exclude şi reţinerea pluralităţii ocazionale de comitere a faptei de contrabandă de două sau mai multe persoane împreună, prevăzută de art. 274 din Legea nr. 86/2006.

   4. În Cauza nr. 2.356/110/2017, în cursul judecării apelurilor, la termenul din data de 13 mai 2019, Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, din oficiu, a pus în discuţia părţilor sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri în vederea dezlegării de principiu a problemei de drept expuse în preambulul prezentului raport şi, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 22 mai 2019.

    Prin Încheierea din data de 22 mai 2019, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, instanţa de apel a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept anterior menţionată, iar în baza art. 476 alin. (2) din Codul de procedură penală a suspendat judecarea cauzei până la pronunţarea hotărârii prealabile.

    În Cauza nr. 440/110/2016, în cursul judecării apelurilor, la termenul din data de 19 iunie 2019, Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, din oficiu, a pus în discuţia părţilor sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri în vederea dezlegării de principiu a problemei de drept expuse în preambulul prezentului raport şi, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 3 iulie 2019.

    Prin Încheierea din data de 3 iulie 2019, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, instanţa de apel a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept anterior menţionată, iar în baza art. 476 alin. (2) din Codul de procedură penală a suspendat judecarea cauzei până la pronunţarea hotărârii prealabile.

   5. În considerentele Încheierii din data de 22 mai 2019, pronunţată în Cauza nr. 2.356/110/2017, precum şi ale Încheierii din data de 3 iulie 2019, pronunţată în Cauza nr. 440/110/2016, s-a arătat că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie potrivit art. 475 din Codul de procedură penală este necesară având în vedere că Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău a criticat sentinţa apelată, printre altele, pe motiv de nelegalitate ce vizează greşita schimbare a încadrării juridice pentru toate faptele de contrabandă şi constituirea unui grup infracţional organizat reţinute în rechizitoriu, în sensul înlăturării art. 274 din Legea nr. 86/2006, precum şi a alin. (2) din art. 367 alin. (1)-(3) din Codul penal.

    S-a precizat că nu se pune problema lămuririi chestiunii de drept amintite în situaţia în care contrabanda calificată incriminată la art. 274 din Legea nr. 86/2006 ar fi săvârşită de două sau mai multe persoane împreună, dar care fac parte din alcătuirea unui grup infracţional organizat care nu are drept scop ilicit efectuarea de operaţiuni de contrabandă.

    Astfel, este posibilă, de exemplu, coagularea unui grup infracţional organizat care să aibă drept scop săvârşirea de infracţiuni de trafic de droguri, aceasta fiind „specializarea” pluralităţii constituite. Dacă doi dintre membrii grupului specializat în trafic de droguri, ocazional, ar săvârşi o infracţiune de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 86/2006, desigur că nu ar exista vreun impediment de ordin legal pentru a se reţine forma calificată a contrabandei reglementată de legiuitor la art. 274 din Legea nr. 86/2006.

    Chestiunea de drept ce necesită a fi lămurită apare, de fapt, atunci când grupul infracţional organizat are drept obiective săvârşirea de infracţiuni de contrabandă, de exemplu, cu produse din tutun, şi aceiaşi membri ai grupului, indiferent de poziţia în cadrul asocierii infracţionale, iau parte împreună, fie în calitate de coautori, fie de complici în sprijinul unui/unor autor/i, la săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun.

    În această din urmă ipoteză, care constituie acuzaţia în materie penală adusă şi majorităţii inculpaţilor din cauză de Ministerul Public, întrebarea ce se ridică din practica judiciară, de altfel cu soluţii neunitare, este cea care face obiectul sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea dezlegării.

    În acest sens s-a arătat că în practica judiciară s-au conturat trei opinii principale cu privire la această chestiune, astfel:

   – într-o primă opinie, instanţele care au reţinut concursul de infracţiuni şi cărora li s-a solicitat înlăturarea uneia dintre cele două fapte au motivat, în respingerea cererii, în esenţă faptul că, din moment ce legiuitorul nu a interzis în mod expres reţinerea în concurs a celor două infracţiuni cu privire la aceeaşi persoană care a săvârşit infracţiunea de contrabandă împreună cu participanţi din cadrul aceluiaşi grup infracţional organizat având acelaşi scop infracţional, cel de contrabandă, nu poate fi înlăturată vreuna dintre cele două fapte în mod artificial, eventual prin schimbarea încadrării juridice. Fiecare dintre infracţiuni prezintă un obiect juridic diferit, legiuitorul intenţionând să apere prin incriminarea acestor fapte valori sociale diferite, fiind astfel posibilă reţinerea pluralităţii sub forma concursului între aceste două infracţiuni;

   – într-o altă opinie, se susţine că nu pot fi reţinute în concurs cele două infracţiuni, întrucât se ajunge, astfel, să fie sancţionat de două ori acelaşi element circumstanţial agravant, respectiv săvârşirea unei infracţiuni în participaţie penală materială, dacă există condiţiile cerute de legiuitor pentru a se putea reţine infracţiunea prevăzută de art. 367 din Codul penal;

   – a treia opinie, apropiată de a doua, dar diferită în argumentare, este că nu se pot reţine cele două infracţiuni în concurs în sarcina aceluiaşi inculpat, întrucât grupul infracţional organizat sancţionează o participaţie penală constituită special cu un scop determinat, acela de a săvârşi împreună infracţiuni de contrabandă cu o structură organizată în timp şi cu sarcini clare în cadrul asocierii infracţionale, în timp ce contrabanda calificată sancţionează forma participaţiei penale ocazionale, în modalitatea a două sau mai multe persoane împreună. Întrucât membrii grupului infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de contrabandă, nu pot fi acuzaţi de săvârşirea ocazională a unei asemenea infracţiuni, care constituie însuşi scopul închegării persoanelor respective, trebuie înlăturate prevederile art. 274 din Legea nr. 86/2006 care, în esenţă, sancţionează o participaţie penală întâmplătoare, infractorii adunându-se nu în scopul săvârşirii în mod constant de asemenea fapte penale, ci doar în acea împrejurare particulară.

   III. Punctele de vedere ale instanţelor care au dispus sesizarea

   1. În Cauza nr. 2.356/110/2017 a Curţii de Apel Bacău, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, completul de judecată învestit cu soluţionarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău şi inculpaţii B.C., C.M.V., C.V., C.E.S., D.S.T., D.L., F.C., F.S., F.S.E., G.G., G.L., G.I.A., J.Ş., L.E., M.G., N.I., P.S.I., P.V., P.I., P.L., R.A.M., R.F., R.T., R.I., S.L., S.M., S.B., S.N.F., T.I., T.M., U.G., V.T. împotriva Sentinţei penale nr. 367/D din 9 noiembrie 2018, pronunţată de Tribunalul Bacău, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile pentru admisibilitatea sesizării, prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală, întrucât: este învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, în calea de atac a apelului; asupra problemei de drept puse în discuţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a mai statuat printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unei sesizări similare sau al unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare; de lămurirea chestiunii de drept amintite depinde soluţionarea pe fond a cauzei, având în vedere că Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău a solicitat condamnarea inculpaţilor care au fost trimişi în judecată pentru infracţiunea de contrabandă calificată în forma de la art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi pentru această din urmă acuzaţie.

    Cu privire la chestiunea de drept, opinia completului de judecată este în sensul că nu se pot reţine cele două infracţiuni în concurs în sarcina aceluiaşi inculpat, întrucât grupul infracţional organizat sancţionează o participaţie penală constituită special cu un scop determinat, acela de a săvârşi împreună infracţiuni de contrabandă cu o structură organizată în timp şi cu sarcini clare în cadrul asocierii infracţionale, în timp ce contrabanda calificată sancţionează forma participaţiei penale ocazionale în varianta a două sau mai multe persoane împreună.

   2. În Cauza nr. 440/110/2016 a Curţii de Apel Bacău, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, completul de judecată învestit cu soluţionarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău şi inculpaţii A.E.C., A.V., B.G., C.D., C.L.F., L.N., M.N., M.C., M.M.M., M.A., N.C.F., N.C.C., N.G.V., P.M.G., R.P., R.A., U.F.C., V.M. împotriva Sentinţei penale nr. 185/D din 8.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bacău în Dosarul nr. 440/110/2016, expunând argumente similare celor prezentate în Cauza nr. 2.356/110/2017 a aceleiaşi instanţe, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile pentru admisibilitatea sesizării, prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală.

    Cu privire la chestiunea de drept, opinia completului de judecată este identică opiniei exprimate în Cauza nr. 2.356/110/2017.

   IV. Punctele de vedere exprimate de către curţile de apel şi instanţele judecătoreşti arondate

    În urma consultării instanţelor de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (10) din Codul de procedură penală, cu referire la art. 473 alin. (5) din acelaşi cod, s-a evidenţiat opinia majoritară potrivit căreia pot fi reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată.

    În acest sens au opinat Curtea de Apel Bucureşti (Secţia I penală şi Secţia a II-a penală), Curtea de Apel Braşov, Curtea de Apel Timişoara, Curtea de Apel Galaţi, Curtea de Apel Piteşti, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Giurgiu, Tribunalul Covasna, Tribunalul Ilfov, Tribunalul Vaslui, Tribunalul Mehedinţi, Tribunalul Timiş şi Judecătoria Constanţa.

    Totodată, Curtea de Apel Alba Iulia a comunicat că practica instanţelor din circumscripţia sa este în sensul opiniei menţionate; Tribunalul Galaţi a arătat că jurisprudenţa sa este unanimă, în sensul că infracţiunile în discuţie pot fi reţinute, în concurs real, în sarcina aceluiaşi inculpat; Tribunalul Harghita a menţionat că nu au fost identificate situaţii cu privire la problema de drept supusă dezbaterii, apreciind însă că, din moment ce legiuitorul nu a interzis în mod expres reţinerea în concurs a celor două infracţiuni cu privire la aceeaşi persoană care a săvârşit infracţiunea de contrabandă împreună cu participanţi din cadrul aceluiaşi grup infracţional organizat având acelaşi scop infracţional, cel de contrabandă, nu poate fi înlăturată vreuna dintre cele două fapte în mod artificial, eventual prin schimbarea încadrării juridice.

    În esenţă, argumentarea instanţelor se bazează atât pe compatibilitatea între pluralitatea ocazională şi pluralitatea constituită, incriminarea şi sancţionarea în mod distinct a infracţiunilor puse în discuţie, obiectul juridic diferit al acestora – fiecare incriminare protejând valori sociale diferite, elementul material al fiecărei infracţiuni în parte, cât şi pe scop, ca element constitutiv al infracţiunilor.

    Astfel cum a arătat Secţia I penală a Curţii de Apel Bucureşti, încadrarea juridică a faptei concret comise şi care intră în scopul grupului nu poate depinde de existenţa sau nu a grupului infracţional organizat (adică de reţinerea art. 367 din Codul penal). Infracţiunea prevăzută de art. 367 din Codul penal are o autonomie proprie, iar legiuitorul a prevăzut la alin. (3) că atunci când a fost comisă şi infracţiunea care intră în scopul grupului, se aplică regulile de la concursul de infracţiuni, fără nicio distincţie.

    Împrejurarea că prin dispoziţiile art. 274 din Legea nr. 86/2006 legiuitorul a considerat că pericolul social abstract al infracţiunii de contrabandă este mai mare atunci când este comisă de două sau mai multe persoane împreună nu poate conduce la concluzia că infracţiunea de grup infracţional organizat (care există independent de comiterea sau nu a infracţiunii scop) s-ar absorbi în infracţiunea prevăzută de art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi nici că, într-o asemenea situaţie, ar trebui reţinută varianta simplă a infracţiunii de contrabandă în concurs cu infracţiunea prevăzută de art. 367 din Codul penal, câtă vreme fapta concretă a fost comisă de două sau mai multe persoane împreună.

    În acelaşi sens, Judecătoria Giurgiu a arătat că legiuitorul a ales să incrimineze la art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi, implicit, să prevadă limite de pedeapsă mai mari, fapta comisă de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, tocmai în aprecierea pericolului social pe care fapta săvârşită în circumstanţele descrise îl poate prezenta.

    Prin săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 274 din Legea nr. 86/2006, în realizarea rezoluţiei infracţionale iniţiale specifică infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat de către persoane constituite într-un grup infracţional organizat, potrivit art. 367 din Codul penal, instanţa este îndreptăţită a reţine că faptele au fost comise în concurs real.

    Într-o altă opinie, minoritară, exprimată de Tribunalul Braşov, Tribunalul Călăraşi, Tribunalul Ialomiţa, Tribunalul Teleorman, Tribunalul Dolj, Tribunalul Arad, Judecătoria Deva, Judecătoria Timişoara, Judecătoria Vaslui, Judecătoria Reghin, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, s-a susţinut că nu se pot reţine în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată, precizându-se de către o parte din instanţe că nu s-a identificat jurisprudenţă relevantă în considerarea acestui punct de vedere.

    În motivarea acestei opinii s-a arătat că grupul infracţional organizat sancţionează o participaţie constituită special cu un scop determinat, acela de a săvârşi împreună infracţiuni de contrabandă cu o structură organizată în timp şi cu sarcini clare în cadrul asocierii infracţionale, în timp ce contrabanda calificată sancţionează forma participaţiei penale ocazionale, în modalitatea a două sau mai multe persoane împreună (Judecătoria Deva, Judecătoria Reghin, Tribunalul Călăraşi, Tribunalul Teleorman).

    De asemenea s-a susţinut că infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) este absorbită în forma agravantă a infracţiunii de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006 (Tribunalul Dolj, Tribunalul Braşov).

    Răspunsurile curţilor de apel: Constanţa, Oradea, Târgu Mureş, Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov, tribunalelor: Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Constanţa, Tulcea, Gorj, Olt şi judecătoriilor: Sfântul Gheorghe, Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului, Mangalia, Medgidia, Hârşova, Tulcea, Babadag, Măcin, Huşi, Bârlad, Iaşi, Târgu Cărbuneşti, Motru, Novaci cuprind doar menţiunea neidentificării în jurisprudenţa acestora ori, după caz, a instanţelor din circumscripţie a unor hotărâri relevante pentru problema de drept ce face obiectul sesizării.

   V. Opinia specialiştilor consultaţi

    În conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală, a fost solicitată specialiştilor în drept penal opinia asupra chestiunii de drept supuse examinării.

    Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a opinat în sensul că este posibilă reţinerea în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real, conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, a infracţiunilor de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, chiar dacă membrii grupului sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată.

    În susţinerea concluziei exprimate s-a arătat că răspunsul la problema de drept ridicată trebuie să aibă ca punct de pornire natura şi raţiunea incriminării faptei de constituire a unui grup infracţional organizat, fiind unanim admis că această infracţiune este o infracţiune de tip obstacol, prin care se sancţionează starea de pericol generată de existenţa unei grupări infracţionale al cărei „program” este comiterea unor infracţiuni. Din acelaşi unghi, infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat are în vedere sancţionarea distinctă a actelor de pregătire raportat la infracţiunea/infracţiunile scop avută/avute în vedere de grup.

    Starea de pericol avută în vedere de normă este una abstractă, cât timp pentru existenţa infracţiunii este necesar ca grupul să existe din punct de vedere structural, fără a fi necesar ca acesta să procedeze la comiterea efectivă a infracţiunilor avute în vedere.

    Atunci când membrii grupului trec efectiv la comiterea infracţiunilor avute în vedere, art. 367 alin. (3) din Codul penal instituie regula inderogabilă a concursului dintre fapta de constituire a unui grup infracţional organizat şi infracţiunea scop, regulă ce se bazează pe faptul că raţiunea incriminării faptei de constituire a unui grup infracţional organizat este diferită faţă de raţiunea incriminării infracţiunii scop, astfel că trecerea la comiterea infracţiunii scop aduce o lezare suplimentară a altei/altor valori sociale. Această ultimă împrejurare justifică şi legitimează în viziunea legiuitorului reţinerea concursului de infracţiuni.

    Încadrarea juridică pentru infracţiunea scop va fi realizată prin raportare la toate circumstanţele de atenuare/agravare incidente, generale sau speciale.

    Aşadar, în concret, atunci când infracţiunea scop este aceea de contrabandă calificată comisă de trei (situaţia premisă este aceea de existenţă a grupului infracţional organizat care presupune cel puţin trei persoane) sau mai multe persoane [prevăzută de art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006], fapta de contrabandă calificată va fi reţinută în concurs cu infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat.

    Identitatea membrilor grupului cu participanţii la comiterea faptei de contrabandă nu se poate constitui ca un argument contrar valid, cât timp opţiunea legiuitorului a fost aceea de a opta inderogabil pentru regula concursului de infracţiuni, opţiune susţinută în primul rând prin diferenţele la nivelul tipului valorilor sociale lezate prin fiecare faptă.

    Desigur că se poate discuta despre un concurs de infracţiuni doar atunci când existenţa grupului este bine conturată prin raportare la condiţiile de existenţă ale acestuia, independent de comiterea faptei de contrabandă de trei sau mai multe persoane, nu şi atunci când existenţa „grupului” este doar aparentă, dedusă exclusiv din comiterea faptei de contrabandă de trei sau mai multe persoane împreună.

    S-a mai arătat că o atare soluţie nu atrage o dublă sancţionare a aceluiaşi element circumstanţial, astfel încât să poată fi pusă problema încălcării principiului ne bis in idem. Pe de-o parte, prin sancţionarea acţiunii de constituire a grupului se are în vedere sancţionarea membrilor pentru generarea unei stări de pericol abstracte pentru ordinea publică. Pe de altă parte, motivaţia privind comiterea faptei de două sau mai multe persoane (inclusiv în cazul contrabandei) este aceea că, prin comiterea faptei în pluralitate ocazională, participanţii îşi facilitează executarea şi implicit şansele de „reuşită”. Aşadar, motivaţia agravării răspunderii este diferită, neputând discuta despre un bis in idem.

    În plus, nu se poate discuta despre o incompatibilitate a infracţiunii de contrabandă calificată comisă de trei sau mai multe persoane cu pluralitatea constituită specifică infracţiunii de grup infracţional organizat, în construcţia legală actuală, cele două fapte fiind distincte, sub aspectul raţiunii incriminării şi a obiectelor juridice.

    Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara – Centru de cercetări în ştiinţe penale a apreciat că în sarcina aceluiaşi inculpat pot fi reţinute în concurs real de infracţiuni, conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată.

    Argumentându-se opinia exprimată, s-a arătat că, pentru a stabili posibilitatea reţinerii în concurs real a infracţiunii de pluralitate constituită prevăzută de art. 367 din Codul penal cu infracţiunea de contrabandă în formă agravată, săvârşită de două sau mai multe persoane împreună, trebuie avute în vedere în primul rând raţiunile textelor de lege.

    Legiuitorul a ales, distinct de circumstanţa agravantă generală reglementată de art. 77 alin. (1) lit. a) din Codul penal (săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună), să prevadă pentru anumite infracţiuni împrejurări agravante determinate de numărul de participanţi. În plus faţă de raţiunile ce au impus existenţa agravantei generale, anumite infracţiuni prezintă un pericol social specific în situaţia participării unui număr mai mare de persoane la comiterea lor.

    Aceasta este şi situaţia infracţiunii de contrabandă, care este o infracţiune complexă a cărei urmare imediată constă într-o stare de pericol pentru regimul vamal legal şi pentru încrederea în mărfurile ce sunt introduse în circuitul comercial şi care în mod tradiţional prevede un tratament sancţionator mai grav în cazul pluralităţii ocazionale de făptuitori.

    Dacă circumstanţa agravantă specială prevăzută de art. 274 din Legea nr. 86/2006 este instituită în considerarea gravităţii sporite a contrabandei săvârşite prin cooperarea a două sau mai multe persoane, infracţiunea prevăzută de art. 367 din Codul penal este o infracţiune de pericol, sancţionată de lege tocmai prin gravitatea în sine a asocierii a trei sau mai multe persoane, în prezenţa unui pactum sceleris şi a unei stabilităţi temporale a grupării. Raţiunea acestei incriminări o constituie lupta împotriva crimei organizate încă din faza actelor preparatorii.

    Faptul că, în realitate, infracţiunea de la art. 367 din Codul penal este urmărită concomitent cu faptele-program ale grupului criminal nu o lipseşte de caracterul său autonom, raţiunea incriminării sale fiind distinctă de cea a faptelor subsecvente şi obiectul său juridic fiind diferit. Trecerea la săvârşirea infracţiunii- program facilitează probarea existenţei grupului organizat, dar aceasta nu înseamnă că el nu a existat dinaintea trecerii la îndeplinirea obiectivelor şi că existenţa infracţiunii de constituire a grupului nu ar fi distinctă. Pentru ca o persoană să săvârşească infracţiunea sancţionată de art. 367 din Codul penal nu este necesară simultaneitatea actelor de executare, spaţială şi temporală, autorii infracţiunii putând, din locuri diferite, să pună bazele structurii de criminalitate organizată. Pentru incidenţa circumstanţei agravate prevăzută de art. 274 din Legea nr. 86/2006 însă, este necesară cel puţin conlucrarea temporală, prin interpretarea gramaticală a termenului „împreună”, prezenţa participanţilor în acelaşi loc fiind încă sub semnul controverselor doctrinare şi jurisprudenţiale (F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală, vol. II, Ed. Universul Juridic, 2018, p. 424).

    Astfel, trei sau mai multe persoane care iniţiază, constituie, aderă ori sprijină o grupare infracţională care are ca obiectiv săvârşirea de infracţiuni de contrabandă, în condiţiile în care sunt întrunite şi celelalte elemente constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 367 din Codul penal, vor săvârşi deopotrivă şi infracţiunea de contrabandă în forma agravată, dacă aceştia participă la această din urmă infracţiune în calitate de coautori sau complici concomitenţi.

    De asemenea există posibilitatea ca, deşi grupul infracţional a fost constituit în vederea comiterii infracţiunilor de contrabandă, doar un singur membru al acestuia să realizeze acţiunile ce întrunesc elementul material al infracţiunii respective. În acest caz, deşi acestuia îi va fi imputată infracţiunea prevăzută de art. 367 din Codul penal, nu ar putea fi acuzat de forma agravată a infracţiunii de contrabandă.

    În sens invers, trei sau mai multe persoane care săvârşesc „împreună” o infracţiune de contrabandă pot răspunde penal şi pentru constituirea grupului infracţional ce a preexistat săvârşirii contrabandei, în situaţia în care sunt întrunite elementele constitutive ale faptei definite la art. 367 alin. (6) din Codul penal. De altfel, nu este exclus nici ca două persoane care săvârşesc acte de contrabandă „împreună” să facă parte dintr-un grup infracţional organizat constituit în acest scop, în situaţia în care din grupul infracţional mai face parte cel puţin o persoană.

    S-a apreciat că în situaţia reţinerii atât a infracţiunii de pluralitate constituită, cât şi a formei agravate a infracţiunii de contrabandă nu ne aflăm în prezenţa unei duble sancţionări a aceleiaşi persoane pentru acelaşi element circumstanţial agravant. Aceasta deoarece săvârşirea de trei sau mai multe persoane a infracţiunii prevăzute de art. 367 din Codul penal nu reprezintă un element circumstanţial agravant al acesteia, ci un element de tipicitate specific, şi anume existenţa unui număr minim de subiecţi activi (subiect activ plural). În lipsa acestui număr minim de autori, fapta nu este prevăzută de legea penală.

    De asemenea s-a apreciat că nu este valid argumentul potrivit căruia participaţia penală constituită special cu un scop determinat, acela de a săvârşi împreună fapte de contrabandă, ar exclude per se posibilitatea acuzării aceloraşi persoane de comiterea ocazională a acestei fapte. În primul rând, textul legal de la art. 367 alin. (6) nu foloseşte termenul „împreună”, nefiind relevant din punctul de vedere al acestei infracţiuni modul de comitere al infracţiunii-program a grupării. Chiar dacă săvârşirea ulterioară a infracţiunii-program este de natura grupului infracţional, aceasta nu este de esenţa existenţei grupului în sine. În mod evident, infracţiunea subsecventă poate fi săvârşită de aceleaşi persoane, membri ai grupului infracţional, de aceştia împreună cu alte persoane sau de cu totul alte persoane, instigate de iniţiatorii grupului infracţional, după cum este posibil ca planul infracţional să fie abandonat. Aceasta însă nu lipseşte de conţinut infracţiunea de pericol, ale cărei raţiuni incriminatorii sunt distincte.

    Contrar celor reţinute de instanţa de trimitere, s-a considerat că nu este necesar ca infracţiunea subsecventă să aibă un nivel de organizare similar celui impus de lege pentru existenţa grupului infracţional sau ca participanţii la aceasta să aibă sarcini clare şi o structură bine determinată (de fapt, dispoziţiile legale nu impun această condiţie nici pentru reţinerea infracţiunii prevăzute de art. 367 din Codul penal). Numărul minim de autori, scopul grupării şi stabilitatea în timp trebuie să fie întrunite pentru reţinerea infracţiunii de constituire a grupului criminal, fiind indiferent dacă se va trece la săvârşirea infracţiunii-program sau modul în care aceasta din urmă este comisă.

    Nimic nu împiedică astfel ca, dacă aceiaşi membri ai grupării infracţionale, după ce au pus bazele acestei structuri (infracţiunea prevăzută de art. 367 din Codul penal fiind aşadar consumată), pun în practică planul elaborat, să răspundă penal şi pentru infracţiunea-program de contrabandă, desigur, dacă sunt întrunite elementele constitutive ale acesteia, în forma agravată a pluralităţii ocazionale. Relaţia între împrejurarea specială agravantă prevăzută de art. 274 din Codul vamal şi norma prevăzută de art. 367 din Codul penal nu este sub nicio formă aceea de la special la general, care să impună o excludere reciprocă, aşa cum este cazul relaţiei dintre aceasta şi circumstanţa generală prevăzută de art. 77 alin. (1) lit. a) din Codul penal.

    A considera că cele două dispoziţii legale s-ar exclude ar însemna a înlătura, fără suport normativ, raţiunile diferite avute în vedere de legiuitor la incriminarea faptei de constituire a unui grup infracţional organizat, respectiv la agravarea răspunderii participanţilor concomitenţi la faptele de contrabandă.

   VI. Examenul jurisprudenţei în materie

   1. Jurisprudenţa curţilor de apel şi a instanţelor arondate acestora

    Instanţele care au identificat hotărâri judecătoreşti în această materie sunt: Tribunalul Timiş [Sentinţa penală nr. 119/PI din 22.03.2016, pronunţată în Dosarul nr. 723/30/2016 – definitivă prin Decizia penală nr. 498/A din 19 aprilie 2016 a Curţii de Apel Timişoara, prin care inculpaţii au fost condamnaţi pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor prevăzute de art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal şi art. 270 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006; Sentinţa penală nr. 159/PI din 11.04.2018, pronunţată în Dosarul nr. 8.643/30/2016 – definitivă prin Decizia penală nr. 844/A din 6 septembrie 2018 a Curţii de Apel Timişoara – prin care, între altele, s-a schimbat încadrarea juridică dată faptelor de constituire de grup infracţional organizat şi contrabandă pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, din dispoziţiile art. 367 alin. (1) din Codul penal, respectiv art. 270 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 86/2006 în dispoziţiile art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal, respectiv art. 270 alin. (1) şi (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006; Sentinţa penală nr. 333/PI din 10.06.2019, pronunţată în Dosarul nr. 236/30/2019, prin care inculpaţii au fost condamnaţi pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor prevăzute de art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal şi art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006], Tribunalul Mehedinţi [Sentinţa penală nr. 192 din 16.10.2012, pronunţată în Dosarul nr. 6.751/101/2012 – apel soluţionat prin Decizia penală nr. 34 din 1.02.2013 a Curţii de Apel Craiova, prin care inculpaţii au fost condamnaţi pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor prevăzute de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 şi art. 7 raportat la art. 2 din Legea nr. 39/2003], Tribunalul Hunedoara (Sentinţa penală nr. 205/2012, pronunţată în Dosarul nr. 7.561/97/2012, Sentinţa penală nr. 78/2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.849/97/2012), Tribunalul Bacău (Sentinţa penală nr. 220 din 21.06.2019, pronunţată în Dosarul nr. 392/110/2018), Curtea de Apel Braşov (Decizia penală nr. 379/AP din 13.06.2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.154/119/2015), Curtea de Apel Cluj (Decizia penală nr. 627/A/2017, pronunţată în Dosarul nr. 3.796/100/2014, Decizia penală nr. 438/A/2019, pronunţată în Dosarul nr. 2.358/100/2014), Tribunalul Galaţi (Sentinţa penală nr. 538/2017, pronunţată în Dosarul nr. 2.486/121/2016, Sentinţa penală nr. 269/2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.097/121/2015), Curtea de Apel Galaţi (Decizia penală nr. 158/A din 7.02.2019, pronunţată în Dosarul nr. 2.606/121/2016, Decizia penală nr. 1.294/A din 14.12.2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.153/121/2015), Tribunalul Suceava (Sentinţa penală nr. 70 din 26.03.2015, pronunţată în Dosarul nr. 964/86/2014 – definitivă prin Decizia penală nr. 31 din 14.01.2016, pronunţată de Curtea de Apel Suceava în Dosarul nr. 964/86/2014, Sentinţa penală nr. 73 din 22.02.2017, pronunţată în Dosarul nr. 1.644/86/2015 – definitivă prin Decizia penală nr. 613 din 7.06.2017, pronunţată de Curtea de Apel Suceava în Dosarul nr. 1.644/86/2015), Tribunalul Botoşani (Sentinţa penală nr. 156 din 6.11.2018, pronunţată în Dosarul nr. 2.781/40/2017 – definitivă prin Decizia penală nr. 530 din 27.05.2019, pronunţată de Curtea de Apel Suceava în Dosarul nr. 2.781/40/2017, Sentinţa penală nr. 20 din 9.02.2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.498/40/2014 – definitivă prin Decizia penală nr. 1.208/20.12.2018, pronunţată în Dosarul nr. 3.498/40/2014).

   2. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

   1. Din perspectiva deciziilor obligatorii, menite să asigure unificarea practicii judiciare, prezintă relevanţă Decizia nr. 10 din 22 aprilie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în considerentele acesteia reţinându-se că „pluralitatea constituită a fost incriminată în art. 367 din Codul penal ca infracţiune, în considerarea periculozităţii sale, decurgând din chiar scopul grupării, şi anume săvârşirea de infracţiuni. Pentru existenţa faptei este, aşadar, suficient ca infracţiunea să fi fost planificată şi nu efectiv comisă, astfel că legiuitorul incriminează şi actele de pregătire care iau forma iniţierii grupului infracţional organizat. Dacă infracţiunea ce intră în scopul grupării a fost însă efectiv comisă, va exista un concurs de infracţiuni între grupul infracţional organizat şi respectiva infracţiune ce a intrat în scopul grupării.”

   2. În ceea ce priveşte deciziile de speţă, a fost identificată Decizia nr. 1.349 din 18 aprilie 2013 a Secţiei penale din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (www.scj.ro), prin care s-a reţinut că dacă trei persoane care au constituit un grup infracţional organizat săvârşesc, împreună, infracţiunea de contrabandă, sunt întrunite atât elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute în art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cât şi elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă prevăzute în art. 270 raportat la dispoziţiile art. 274 din Legea nr. 86/2006 – teza privitoare la comiterea infracţiunii de contrabandă de două sau mai multe persoane împreună -, în concurs real de infracţiuni, reţinerea dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 neexcluzând reţinerea infracţiunii prevăzute în art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

    De asemenea, este relevantă Decizia nr. 1.764 din 23 mai 2014 a Secţiei penale din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (www.scj.ro), prin care a rămas definitivă Sentinţa penală nr. 163/PI din 30 aprilie 2013 a Tribunalului Timiş, în speţă fiind condamnaţi inculpaţii atât pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat [art. 7 raportat la art. 2 lit. b) pct. 16 din Legea nr. 39/2003] cât şi pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă continuată [art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006]. În considerente, instanţa de fond a reţinut că „se poate vorbi despre existenţa infracţiunii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 atunci când grupul constituit are ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă. Dovezile administrate în cauză atestă faptul că fiecare dintre cei şapte inculpaţi trimişi în judecată a participat, în mod repetat, la comiterea infracţiunilor de contrabandă (…). În fiecare caz în parte, activitatea ilicită efectuată de aceştia presupunea un plan bine conturat, care implica mai multe etape (…). Fiecare dintre inculpaţi avea un rol bine stabilit în cadrul grupului, cu certitudine ei având cunoştinţă de existenţa şi rolul celorlalţi participanţi. Scopul acţiunilor conjugate era evident, şi anume obţinerea de sume de bani, în mod fraudulos, prin acţiuni de contrabandă având ca obiect ţigări aduse din Republica Serbia. Prin urmare, în prezenta cauză nu se poate contesta faptul că gruparea inculpaţilor avea drept scop săvârşirea de infracţiuni de contrabandă, motiv pentru care va reţine în sarcina celor şapte inculpaţi şi infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003.”

    Relevanţă prezintă şi Decizia nr. 1.981 din 3 iunie 2008 a Secţiei penale din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (www.scj.ro), prin care s-a reţinut săvârşirea în concurs a infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat şi a infracţiunii de trafic de migranţi, iar nereţinerea circumstanţei agravante prevăzute în art. 75 alin. (1) lit. a) din Codul penal anterior, referitoare la săvârşirea faptei de trafic de migranţi de trei sau mai multe persoane împreună, nu a fost determinată de incompatibilitatea dintre infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat şi reţinerea săvârşirii infracţiunii incluse în scopul grupului infracţional organizat (traficul de migranţi) în condiţiile circumstanţei agravante prevăzute în art. 75 alin. (1) lit. a) din Codul penal anterior, ci de faptul că persoanele inculpate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi nu au acţionat împreună, ci separat, în locuri şi în perioade de timp diferite.

   VII. Jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale

    Prin Decizia nr. 824 din 3 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2016, paragraful 29, precum şi prin Decizia nr. 828 din 3 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 17 februarie 2016, paragraful 20, referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 alin. (3) şi ale art. 274 teza a doua din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, Curtea Constituţională a statuat că, potrivit art. 270 alin. (3) din Codul vamal, se asimilează infracţiunii de contrabandă o serie de acţiuni/operaţiuni, enumerate în mod limitativ, ce au ca obiect material bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal, condiţionat de cunoaşterea de către autor a faptului că respectivele bunuri/mărfuri provin din contrabandă ori sunt destinate săvârşirii contrabandei. Aşadar, din conţinutul incriminării rezultă că această infracţiune, prin voinţa legiuitorului, este „asimilată” infracţiunii de contrabandă, legiuitorul folosind procedura normei incomplete pentru a-i întregi conţinutul, făcând în acest sens trimitere la pedeapsa prevăzută la alin. (1) al art. 270 din Codul vamal. În acest context, Curtea a reţinut că, stabilind o pedeapsă corespunzătoare incriminării din alin. (1) al art. 270 din Codul vamal, legiuitorul a atribuit faptei reglementate de alin. (3) al aceluiaşi articol acelaşi pericol social generic, deşi această din urmă infracţiune este doar „asimilată”, derivată, corelativă.

   VIII. Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

    Nu au fost identificate decizii relevante în problema de drept analizată.

   IX. Punctul de vedere exprimat de Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este în sensul că infracţiunea de contrabandă prevăzută în art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută în art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal pot fi reţinute în concurs real de infracţiuni conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, chiar dacă persoanele care au comis împreună infracţiunea de contrabandă sunt membrii grupului infracţional organizat.

    S-a argumentat că, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 367 alin. (1), (2) şi (6) din Codul penal, existenţa infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, ca infracţiune autonomă, nu este condiţionată de comiterea uneia sau mai multor infracţiuni incluse în scopul grupului infracţional organizat.

    În ipoteza în care faptele incriminate în art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni incluse în scopul grupului infracţional organizat, conform art. 367 alin. (3) din Codul penal, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

    Infracţiunea inclusă în scopul grupului infracţional organizat reprezintă o infracţiune distinctă, a cărei încadrare juridică se realizează în funcţie de propria sa corespondenţă cu normele penale care o sancţionează.

    Dispoziţiile art. 274 din Legea nr. 86/2006 reglementează o variantă agravată a infracţiunii de contrabandă, stabilind că „faptele prevăzute la art. 270-273, săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.”

    În ipoteza în care infracţiunea de contrabandă prevăzută în art. 270 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 86/2006, inclusă în scopul grupului infracţional organizat, este săvârşită „de două sau mai multe persoane împreună”, în condiţiile variantei agravate prevăzute în art. 274 din Legea nr. 86/2006, încadrarea juridică a infracţiunii de contrabandă se realizează în funcţie de corespondenţa sa cu normele penale cuprinse în Legea nr. 86/2006, mai exact cu normele cuprinse în art. 270 alin. (1) şi (3) şi în art. 274 din Legea nr. 86/2006. În consecinţă, în această ipoteză sunt incidente dispoziţiile privind varianta agravată a infracţiunii de contrabandă, prevăzută în art. 274 din Legea nr. 86/2006.

    S-a apreciat că soluţia reţinerii variantei agravate a infracţiunii de contrabandă, referitoare la săvârşirea faptei „de două sau mai multe persoane împreună”, este aplicabilă indiferent dacă toţi făptuitorii sau numai unii dintre făptuitori sunt membri ai grupului infracţional organizat, întrucât infracţiunea de contrabandă care intră în scopul grupului infracţional organizat reprezintă o infracţiune distinctă în raport cu infracţiunea prevăzută de art. 367 din Codul penal, iar existenţa acesteia din urmă nu poate avea ca efect excluderea variantei agravate, în condiţiile căreia infracţiunea de contrabandă a fost efectiv săvârşită.

    De asemenea, infracţiunea de contrabandă inclusă în scopul grupului infracţional organizat nu se săvârşeşte, în mod necesar, de făptuitori care sunt membri ai grupului infracţional organizat. Astfel, de exemplu, infracţiunea de contrabandă, care constituie scopul grupului infracţional organizat, poate fi săvârşită de un făptuitor care are calitatea de membru al grupului infracţional organizat împreună cu un făptuitor care nu are această calitate. Or, nu se poate admite că făptuitorul care are calitatea de membru al grupului infracţional organizat ar putea beneficia de un tratament penal favorabil (prin nereţinerea variantei agravate) în raport cu făptuitorul care nu are calitatea de membru al grupului infracţional organizat şi pentru care nu există niciun temei de excludere a variantei agravate a infracţiunii de contrabandă.

    În cazul infracţiunii de contrabandă, calitatea de membru al unui grup infracţional organizat nu poate opera ca o cauză de atenuare a tratamentului penal, iar încadrarea juridică a aceleiaşi infracţiuni de contrabandă săvârşită „de două sau mai multe persoane împreună” nu poate fi diferită pentru făptuitori în funcţie de apartenenţa sau neapartenenţa la un grup infracţional organizat.

    Totodată, nereţinerea variantei agravate a infracţiunii de contrabandă, deşi fapta a fost săvârşită în mod efectiv „de două sau mai multe persoane împreună”, ar putea conduce şi la soluţia greu de admis a imposibilităţii încadrării juridice a infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat în dispoziţiile art. 367 alin. (2) din Codul penal.

    În acest sens, infracţiunea de contrabandă prevăzută în art. 270 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 86/2006 se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 2 ani la 7 ani şi, în consecinţă, constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de contrabandă prevăzute în art. 270 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 86/2006 se încadrează în dispoziţiile art. 367 alin. (1) din Codul penal şi se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 1 an la 5 ani.

    În schimb, varianta agravată a infracţiunii de contrabandă prevăzută în art. 274 din Legea nr. 86/2006 se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 5 ani la 15 ani şi, prin urmare, determină reţinerea dispoziţiilor art. 367 alin. (2) din Codul penal în încadrarea juridică a infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat şi aplicabilitatea pedepsei închisorii de la 3 ani la 10 ani, conform gravităţii reale a infracţiunii.

    A admite nereţinerea variantei agravate a infracţiunii de contrabandă prevăzută în art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu consecinţa nereţinerii dispoziţiilor art. 367 alin. (2) din Codul penal în încadrarea juridică a infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, înseamnă a modifica încadrarea juridică reală a infracţiunilor (corespunzătoare normelor penale) într-un sens favorabil făptuitorului, în considerarea calităţii de membru al unui grup infracţional organizat, concluzie greu de admis, care nu se desprinde din dispoziţiile Codului penal şi ale Legii nr. 86/2006.

   X. Punctul de vedere al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

    Prin Adresa nr. 1.878/C/2.156/III-5/2019 din 28 august 2019, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia judiciară, Serviciul judiciar penal a comunicat că nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii privind chestiunea de drept supusă interpretării.

    Opinia exprimată în cadrul concluziilor depuse la dosarul cauzei este aceea că pot fi, de principiu, reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzute de art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, atunci când membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii la infracţiunea de contrabandă calificată. De lămurirea contribuţiei fiecăruia dintre inculpaţi şi stabilirea completă a situaţiei de fapt este condiţionată identificarea modalităţilor normative care configurează tiparul infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat şi/sau a celor care se subsumează infracţiunii de contrabandă comisă de două sau mai multe persoane. Numai consecutiv acestui demers, care revine instanţei sesizate cu judecarea fondului, se poate stabili dacă, în cauza pendinte, sunt ori nu îndeplinite condiţiile pentru reţinerea atât a art. 274 din Legea nr. 86/2006, cât şi a art. 367 din Codul penal.

    În susţinerea acestei opinii s-a arătat că în dreptul penal român coexistenţa dintre pluralitatea constituită, reflectată în cauză sub forma art. 367 din Codul penal, şi pluralitatea ocazională, adică participaţia penală, reprezentată prin dispoziţiile art. 274 raportat la art. 270-273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, decurge din nesuprapunerea elementelor de tipicitate obiectivă ale celor două infracţiuni.

    Astfel, elementul material al infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Codul penal, se realizează prin iniţierea, constituirea, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup. Fapta se consumă în momentul comiterii celei dintâi dintre acţiunile care reprezintă modalitatea normativă de săvârşire a infracţiunii (una dintre cele patru mai sus enumerate), indiferent dacă scopul grupului infracţional, adică săvârşirea unei infracţiuni, a fost realizat sau nu. Pentru reţinerea grupului infracţional organizat este necesară existenţa a cel puţin trei persoane, care acţionează o anumită perioadă de timp, după o coordonare ierarhică prestabilită, rolul fiecărui membru fiind determinat în mod concret.

    Pluralitatea de făptuitori prevăzută de art. 274 din Legea nr. 86/2006 constituie o circumstanţă agravantă specială, care există şi în cazul formei agravate a infracţiunii de viol, prevăzută de art. 218 alin. (3) lit. f) din Codul penal, sau al formei agravate a infracţiunii de agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (2) lit. f) din Codul penal. Această circumstanţă presupune ca făptuitorii să acţioneze împreună, în aceleaşi condiţii de loc şi de timp. Fapta astfel comisă prezintă un pericol social mai mare întrucât făptuitorii se ajută reciproc, iar cooperarea la săvârşirea faptei le măreşte forţa de acţiune şi le creează condiţii de natură să îngreuneze descoperirea faptei şi identificarea lor. În mod evident această circumstanţă nu se poate reţine în cazul în care făptuitorii nu au acţionat împreună în aceleaşi condiţii de loc şi de timp pentru introducerea sau scoaterea din ţară a bunurilor sau mărfurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal ori pentru colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea ori vânzarea bunurilor sau mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii ei.

    Ipotetic, dacă cel puţin trei dintre modalităţile normative de comitere a infracţiunii de contrabandă ar fi săvârşite fiecare de un autor unic, dar diferit unul de celălalt, grupul acţionând coordonat o perioadă de timp în scopul sustragerii bunurilor sau mărfurilor de la controlul vamal, în cauză ar fi incidente doar dispoziţiile art. 367 alin. (3) din Codul penal, alăturate celor ale art. 270 din Legea nr. 86/2006, nu însă şi dispoziţiile art. 274 din Legea nr. 86/2006, nefiind îndeplinită condiţia ca faptele să fi fost comise de mai multe persoane împreună, adică în acele circumstanţe de timp şi loc în care fiecare dintre autorii lor să beneficieze de ajutorul fizic şi/sau psihic al celuilalt, astfel încât acţiunile unuia să fie potenţate de celălalt. Tot asemenea, forma de pluralitate prevăzută de art. 274 raportat la art. 270-273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal se poate reţine chiar în lipsa reţinerii unui grup infracţional organizat în măsura în care modalităţile concrete în care infracţiunea de contrabandă s-a săvârşit au presupus asocierea întâmplătoare de două sau mai multe persoane, fără o organizare ierarhică şi fără continuitate în timp.

    Dacă însă, dimpotrivă, trei sau mai mulţi dintre membrii grupului infracţional organizat anterior constituit, împreună, în aceleaşi circumstanţe de timp şi loc, spre pildă, participă la introducerea sau scoaterea din ţară a bunurilor sau mărfurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal ori la desfăşurarea oricăreia dintre modalităţile normative prevăzute de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, respectiv colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea ori vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii ei, în sarcina lor se vor reţine în concurs real atât infracţiunea prevăzută de art. 367 din Codul penal, cât şi cea prevăzută de art. 274 raportat la art. 270 din Legea nr. 86/2006.

    Aşadar, distincţia dintre infracţiunea prevăzută de art. 367 din Codul penal şi cea prevăzută de art. 274 raportat la art. 270-273 din Legea nr. 86/2006 vizează elementele de tipicitate obiectivă ale celor două infracţiuni, ca regulă, prima consumându-se anterior şi independent de săvârşirea oricăreia dintre modalităţile normative prevăzute de art. 270-273 din Legea nr. 86/2006.

   XI. Dispoziţii legale relevante:

    Codul penal

   Art. 174. – Săvârşirea unei infracţiuni

    „Prin săvârşirea unei infracţiuni sau comiterea unei infracţiuni se înţelege săvârşirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă, precum şi participarea la comiterea acestora în calitate de coautor, instigator sau complice.”

   Art. 38. – Concursul de infracţiuni

    „(1) Există concurs real de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracţiuni şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni.”

   Art. 367. – Constituirea unui grup infracţional organizat

    „(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

    (2) Când infracţiunea care intră în scopul grupului infracţional organizat este sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

    (3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.”

   (4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), dacă denunţă autorităţilor grupul infracţional organizat, înainte ca acesta să fi fost descoperit şi să se fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului.

   (5) Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute în alin. (1)-(3) înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

   (6) Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.”

    Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

   Art. 270. – „(1) Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

    (…)

    (3) Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.”

   Art. 274. – „Faptele prevăzute la art. 270-273, săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.”

   XII. Opinia judecătorului-raportor asupra chestiunii de drept supuse dezlegării

    Analizând chestiunea de drept supusă dezlegării, judecătorul-raportor a apreciat că se impune respingerea, ca inadmisibile, a sesizărilor formulate de Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în dosarele nr. 2.356/110/2017 şi 440/110/2016, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Pot fi reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată?”.

    Judecătorul-raportor consideră că dispoziţiile legale invocate sunt suficient de clare şi neechivoce, în sensul că, în situaţia în care infracţiunea scop este aceea de contrabandă calificată comisă de trei (situaţia-premisă este aceea de existenţă a grupului infracţional organizat care presupune cel puţin trei persoane) sau mai multe persoane [prevăzută de art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006], fapta de contrabandă calificată va fi reţinută în concurs cu infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat.

   XIII. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

    Examinând chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, consideră că sesizările formulate de Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie sunt inadmisibile pentru următoarele considerente:

    În conformitate cu dispoziţiile art. 475 din Codul de procedură penală, „dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că există o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective şi asupra căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată”.

    Ca urmare, admisibilitatea sesizării formulate în procedura pronunţării unei hotărâri prealabile este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:

   – curtea de apel este învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, respectiv soluţionarea căii de atac a apelului (art. 408 şi următoarele din Codul de procedură penală);

   – s-a ridicat o chestiune de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei (chestiunea face obiectul apelului declarat de Ministerul Public);

   – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat asupra chestiunii printr-o hotărâre prealabilă, nici printr-un recurs în interesul legii;

   – chestiunea de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

    Se constată că instanţa de control judiciar Curtea de Apel Bacău, în ultimul grad de jurisdicţie, prin două încheieri separate, în dosare diferite, a formulat următoarea întrebare: „Pot fi reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată?”.

    Rezolvarea dată chestiunii de drept expusă în încheierile de sesizare este susceptibilă a avea consecinţe juridice directe asupra stabilirii tratamentului sancţionator faţă de inculpaţi şi, implicit, asupra modului de soluţionare a fondului cauzei.

    Totodată, din verificările efectuate a rezultat că problema de drept ce face obiectul sesizării nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

    Se reţine că introducerea în noul Cod de procedură penală a mecanismului sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept are drept scop asigurarea unei practici unitare.

    Cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se poate face numai în situaţia în care, în cursul unui litigiu aflat pe rol, se pune problema interpretării unor dispoziţii legale neclare, echivoce, care ar putea da naştere mai multor soluţii.

    Nu se poate folosi procedura hotărârii prealabile dacă aplicarea corectă a dreptului se impune într-un mod atât de evident încât să nu lase loc vreunei îndoieli rezonabile, cu privire la modul de soluţionare a întrebării adresate în cauză.

    Pe cale de consecinţă, este admisibilă adresarea unei întrebări în scopul pronunţării hotărârii prealabile doar în cazul unei dificultăţi reale de interpretare a textelor de lege, care este de natură a naşte o îndoială rezonabilă asupra conţinutului acestora. Totodată, întrebarea care se poate adresa Înaltei Curţi trebuie să vizeze exclusiv probleme de interpretare şi nu de completare a legii.

    Conform art. 367 alin. (1) din Codul penal, infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat constă în „iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup” şi se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

    Articolul 367 alin. (2) din Codul penal prevede că, în situaţia în care infracţiunea care intră în scopul grupului infracţional organizat este sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

    Dispoziţiile art. 367 alin. (3) din Codul penal stabilesc că în situaţia în care faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.”

    Astfel se constată că, în situaţia în care avem o infracţiune de constituire a grupului infracţional organizat şi o infracţiune ulterioară constituirii acestui grup, legiuitorul nu a oferit o alternativă în acest sens, în circumstanţele în care aplicarea dispoziţiilor art. 367 alin. (3) din Codul penal va conduce în mod obligatoriu la reţinerea atât a infracţiunii de constituire a grupului infracţional organizat, cât şi a infracţiunii săvârşite după constituirea acestui grup infracţional organizat, de către membrii grupului, în concurs real.

    În aceste condiţii se consideră că dispoziţiile legale invocate sunt suficient de clare şi neechivoce, în sensul că în situaţia în care infracţiunea scop este aceea de contrabandă calificată comisă de trei (situaţia premisă este aceea de existenţă a grupului infracţional organizat care presupune cel puţin trei persoane) sau mai multe persoane [prevăzută de art. 270 alin. (1) şi (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006], fapta de contrabandă calificată va fi reţinută în concurs cu infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat.

    De altfel, chestiunea de drept invocată a fost antamată prin Decizia nr. 10/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în care s-a stabilit că „în interpretarea dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (6) din Codul penal în ipoteza în care, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, infracţiunea care intră în scopul grupului organizat a fost dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, respectiv condiţia tipicităţii.”

    Pentru considerentele expuse, constatând că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală, urmează a se dispune respingerea, ca inadmisibile, a sesizărilor, în temeiul art. 477 din Codul de procedură penală.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

D E C I D E:

    Respinge, ca inadmisibile, sesizările formulate de Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în dosarele nr. 2.356/110/2017 şi 440/110/2016, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Pot fi reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată?”.

    Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

    Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 octombrie 2019.

PREŞEDINTELE SECŢIEI PENALE A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
judecător DANIEL GRĂDINARU
Magistrat-asistent,
Cristiana Georgeta Renghea