Minuta deciziei nr. 19 din 29 octombrie 2019

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 19                                            Dosar nr.1899/1/2019

Şedinţa din data de 29 octombrie 2019

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția penală şi pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 264/104/2017, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În interpretarea dispoziţiilor art.16 alin.(1) lit.i) din Codul de procedură penală, încheierea definitivă pronunţată de judecătorul de cameră preliminară, prevăzută de art.335 alin.(4) din Codul de procedură, prin care s-a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, poate fi asimilată cauzei de încetare a procesului penal?”

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 octombrie 2019.