Minuta deciziei nr. 20 din 29 octombrie 2019

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 20                        Dosar nr. 1989/1/2019 conexat cu 2018/1/2019

Ședința din data de 29 octombrie 2019

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 Respinge, ca inadmisibile, sesizările formulate de Curtea de Apel Bacău – Secția penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în dosarele nr. 2356/110/2017 şi 440/110/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Pot fi reținute în sarcina aceluiași inculpat, în concurs real de infracțiuni conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, infracțiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, dacă membrii grupului infracțional sunt aceiași cu participanții din cadrul infracțiunii de contrabandă calificată?”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, potrivit dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 octombrie 2019.