Decizia nr. 51 din 11 noiembrie 2019 cu privire la interpretarea termenului de „salariu de bază” prevăzut de art. 1 alin. 5 ind. 1 din O.U.G. nr. 83/2014 şi de art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015, precum şi la identificarea categoriilor de personal plătit din fonduri publice cărora le este aplicabil nivelul maxim de salarizare prevăzut de aceste dispoziţii legale