Minuta deciziei nr. 28 din 11 noiembrie 2019

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii

Minuta deciziei nr. 28                                                  Dosar nr. 1368/1/2019

Ședința din data de 11 noiembrie 2019

 

ÎN NUMELE LEGII

  D E C I D E :

 

Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București  având ca obiect interpretarea  şi aplicarea unitară a dispoziţiilor vizând  competența funcțională (complet de drepturi și libertăți, complet de cameră preliminară, instanță de judecată) de soluționare a căii de atac împotriva încheierii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curții Constituționale a României cu o excepție de neconstituționalitate.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 11 noiembrie 2019.