Minuta deciziei nr. 54 din 11 noiembrie 2019

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 54                                       Dosar nr. 1865/1/2019

Ședința din 11 noiembrie 2019

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secţia I civilă, în dosarul nr. 3098/118/2018, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, cu privire la următoarele probleme de drept:

1. Dacă o companie națională la care statul deține pachetul majoritar de acțiuni este instituție publică în înțelesul art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

2. Dacă art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative și prorogarea unor termen, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică unei companii naționale la care statul deține pachetul majoritar de acțiuni.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 11 noiembrie 2019.