Decizia nr. 60 din 9 decembrie 2019 referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002, art. 6, pct. VII, subpunctul 3 din H.G. nr. 652/2009 coroborate cu prevederile art. 4 din O.G. nr. 22/2002 şi art. 222 din Codul civil, privind calitatea procesuală pasivă a Ministerului Justiţiei în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică pentru care este ordonator principal de credite, având ca obiect plata unor drepturi de natură salarială