Decizia nr. 61 din 9 decembrie 2019 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 57 din Codul muncii, referitor la condiţiile în care se poate constata nulitatea absolută a unui act adiţional la contractul individual de muncă, precum şi la efectele nulităţii, atunci când încheierea actului adiţional reprezintă o măsură de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-un litigiu de muncă şi care, ulterior rămânerii definitive, a fost lămurită în procedura prevăzută de art. 443 din Codul de procedură civilă