Minuta deciziei nr. 32 din 9 decembrie 2019

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii

Minuta deciziei nr. 32                                         Dosar nr. 2470/1/2019

 

Şedinţa de la 9 decembrie 2019

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.64 alin.(3) din Codul de procedură penală stabileşte că:

 Judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie).

Obligatorie, conform dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 9 decembrie 2019.