Decizia nr. 63 din 16 decembrie 2019 cu privire la stabilirea faptului dacă hotărârea consiliului local privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, reglementate de O.G. nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, intră în sfera noţiunii de „hotărâri privind patrimoniul” folosită de art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

Minuta deciziei nr. 63 din 16 decembrie 2019 Decizia nr. 63 din 16 decembrie 2019

Minuta deciziei nr. 63 din 16 decembrie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 63                                                                  Dosar nr. 2384/1/2019 Şedinţa din 16 decembrie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea… Read moreMinuta deciziei nr. 63 din 16 decembrie 2019