Minuta deciziei nr. 63 din 16 decembrie 2019

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 63                                                                  Dosar nr. 2384/1/2019

Şedinţa din 16 decembrie 2019

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 37478/3/2018, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

<<Hotărârile consiliului local privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, intră în sfera noțiunii de „hotărâri privind patrimoniul” folosită de art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare?>>.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 decembrie 2019.