Minuta deciziei nr. 61 din 09 decembrie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 61                                                              Dosar nr. 2102(3)/1/2019 Şedinţa din 9 decembrie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibile, sesizările conexe formulate de Curtea… Read moreMinuta deciziei nr. 61 din 09 decembrie 2019

Decizia nr. 61 din 9 decembrie 2019 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 57 din Codul muncii, referitor la condiţiile în care se poate constata nulitatea absolută a unui act adiţional la contractul individual de muncă, precum şi la efectele nulităţii, atunci când încheierea actului adiţional reprezintă o măsură de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-un litigiu de muncă şi care, ulterior rămânerii definitive, a fost lămurită în procedura prevăzută de art. 443 din Codul de procedură civilă

Minuta deciziei nr. 61 din 9 decembrie 2019 Decizia nr. 61 din 9 decembrie 2019

Minuta deciziei nr. 60 din 09 decembrie 2019

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 60                                                  Dosar nr. 1979/1/2019 Şedinţa din 9 decembrie 2019 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea… Read moreMinuta deciziei nr. 60 din 09 decembrie 2019

Decizia nr. 60 din 9 decembrie 2019 referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002, art. 6, pct. VII, subpunctul 3 din H.G. nr. 652/2009 coroborate cu prevederile art. 4 din O.G. nr. 22/2002 şi art. 222 din Codul civil, privind calitatea procesuală pasivă a Ministerului Justiţiei în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică pentru care este ordonator principal de credite, având ca obiect plata unor drepturi de natură salarială

Minuta deciziei nr. 60 din 9 decembrie 2019 Decizia nr. 60 din 9 decembrie 2019

Decizia nr. 58 din 9 decembrie 2019 în sensul de a se stabili dacă în aplicarea O.U.G. nr. 57/2015 pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit personalului încadrat într-o agenţie naţională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv a Secretariatului General al Guvernului, trebuie avut în vedere nivelul maxim al salariilor aflate în plată la nivelul acestor ordonatori principali de credite, faţă de Decizia nr. 13 din 13 iunie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii şi Decizia nr. 49 din 18 iunie 2018 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 58 din 9 decembrie 2019 Decizia nr. 58 din 9 decembrie 2019