Decizia nr. 1 din 20 ianuarie 2020 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din O.G. nr. 22/2002 şi ale art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură civilă, în ceea ce privește executarea silită prin poprire a sumelor destinate plăţii drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unitățile de trezorerie şi societăți bancare