Decizia nr. 3 din 20 ianuarie 2020 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispozițiilor pct. 2 nota 1 capitolul I din anexa nr. II din Legea-cadru nr. 153/2017 raportat la art. 5 alin. (3) şi (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 şi art. 27 din Legea nr. 95/2006, în sensul de a se stabili dacă personalul cu statut de funcţionar public încadrat în serviciul de control în sănătate publică din direcţiile de sănătate publică, cu pregătire profesională superioară în medicină şi confirmare în specialitățile medicale de igienă, medicina muncii şi sănătate publică, face parte din categoria „personalului de specialitate” din direcțiile de sănătate publică, prevăzut în anexa nr. II capitolul I pct. 2 nota 1 din Legea-cadru nr. 153/2017