Decizia nr. 5 din 20 ianuarie 2020 referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 139 alin. (1) lit. a), art. 142 lit. s) pct. 3, precum și ale art. 157 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul că indemnizația de hrană acordată personalului din sistemul sanitar, în conformitate cu dispozițiile art. 18 alin. (1) și (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se cuprinde în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale și în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018