Decizia nr. 3 din 20 ianuarie 2020 cu privire la faptul dacă principiul nominalismului monetar, reglementat prin dispoziţiile art. 1578 din Codul civil de la 1864 şi art. 1488 alin. (1) din noul Cod civil, este aplicabil şi contractelor de împrumut încheiate pe teritoriul României între un consumator şi un furnizor de servicii financiare, în cazul cărora suma împrumutată e stabilită în monedă străină, iar restituirea împrumutului prin plăţi periodice se realizează în aceeaşi monedă