Decizia nr. 15 din 17 februarie 2020 referitoare la aplicarea prevederilor H.G. nr. 1/2017, H.G. nr. 846/2017 şi a H.G. nr. 973/2017 în raport cu dispoziţiile Legii-cadru nr. 284/2010 (art. 4 din anexa nr. VII la lege) şi Legii-cadru nr. 153/2017 (art. 3 şi 4 din anexa nr. VI la lege) în ceea ce priveşte modalitatea de calcul al salariului de funcție al polițiștilor