Decizia nr. 16 din 17 februarie 2020 referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din acelaşi text normativ şi la art. 31 alin. (1) teza finală şi art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, precum şi a art. 42 alin. (6 indice 1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006