Decizia nr. 17 din 17 februarie 2020 în sensul de a se stabili dacă un contract de împrumut atestat de avocat, anterior modificării dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 51/1995, are sau nu caracter de titlu executoriu, precum şi dacă, în raport cu dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 – forma în vigoare în anul 2013, un act atestat de avocat în absența unui contract de asistență juridică este sa nu valabil