Minuta deciziei nr. 6 din 17 februarie 2020

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii

Minuta deciziei nr. 6                                                    Dosar nr. 3032/1/2019

 

Ședința din data de 17 februarie 2020

 

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și stabilește :

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 228 alin.(1) raportat la art.229 alin. (1) lit. e) din Codul Penal:

Fapta de furt săvârşită prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranţă plasat pe bun întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 228 alin.(1) raportat art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul Penal.”

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Pronunțată, în ședință publică, azi 17 februarie 2020.