Minuta deciziei nr. 7 din 17 februarie 2020

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii

 

Şedinţa din 17 februarie 2020

 

Minuta deciziei nr. 7                                             Dosar nr. 3033/1/2019

 

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 44 alin.(2) din Codul penal, în cazul pluralităţii intermediare de infracţiuni, în ipoteza în care primul şi/sau a doilea termen al pluralităţii intermediare este format dintr-un concurs de infracţiuni, contopirea tuturor pedepselor stabilite se realizează, în cadrul unei operaţiuni unice, potrivit dispoziţiilor referitoare la concursul de infracţiuni.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 474 alin.(4) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 februarie 2020.