Decizia nr. 21 din 24 februarie 2020 referitoare la dreptul la daune-interese moratorii al beneficiarului unui contract de finanțare nerambursabilă, în ipoteza anulării unui act de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare emis în baza O.U.G. nr. 66/2011 împotriva sa, în executarea căruia acesta a restituit sumele încasate cu titlu de finanțare nerambursabilă, pentru perioada de la data plății sumelor de către acesta și până la data restituirii lor de către autoritatea contractantă, precum şi în ipoteza remiterii sumelor aferente tranșelor de plată după data scadenței rezultate din contract