Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în şedinţa din 10 martie 2020

Înalta Curte de Casație şi Justiție

C O M U N I C A T

În ședința din 10 martie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat două sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

 

Decizia nr.7  în dosarul nr.3323/1/2019

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală în dosarul nr.2933/335/2017, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „Dacă interpretarea dispozițiilor art.281 alin. (3) din Codul de procedură penală, conform cărora încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin.(1) lit. a)- d) şi f) poate fi invocată în orice stare a procesului, după schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată de instanța sesizată cu rechizitoriu, într-o infracțiune care atrage competența unei instanțe superioare şi/sau asistența juridică obligatorie, cercetarea cauzei se reia din faza urmăririi penale de către organele de urmărire penală competente conform noii încadrări sau din faza camerei preliminare de judecătorul de cameră preliminară competent conform noii încadrări sau din faza de judecată de instanța competentă conform noii încadrări”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

 

Decizia nr.8  în dosarul nr.3422/1/2019

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori, în dosarul nr.215/230/2019, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.44 alin.(2) din Codul penal, în cazul săvârşirii mai multor fapte concurente, în stare de pluralitate intermediară, în sensul de a se stabili: a) dacă se aplică doar regulile concursului de infracţiuni (primul termen al pluralităţii intermediare fiind tratat ca un termen al concursului de infracţiuni, contopindu-se nedistinct toate pedepsele aplicate conform art.39 din Codul penal); b) dacă se dă mai întâi eficienţă sancţionării concursului de infracţiuni şi apoi sancţionării pluralităţii intermediare (aceasta presupune contopirea pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente şi apoi contopirea pedepsei rezultante cu pedeapsa anterioară, conform dispoziţiilor de la pluralitatea intermediară); c) dacă se dă mai întâi eficienţă sancţionării pluralităţii intermediare şi apoi sancţionării concursului de infracţiuni (aceasta presupune contopirea pedepsei anterioare cu fiecare dintre pedepsele aplicate pentru infracţiunile concurente, iar apoi pedepsele rezultante parţiale să fie contopite între ele, conform dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni).

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 martie 2020.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Biroul de Informare şi Relaţii Publice