Minuta deciziei nr. 27 din 2 martie 2020

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 27                                       Dosar nr. 1980/1/2019

 

Ședința din 2 martie 2020

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov – Secția civilă, în dosarul nr. 504/119/2019, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

În aplicarea dispozițiilor art. 997 din Codul de procedură civilă şi art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că procedura ordonanței președințiale nu este admisibilă în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente  unui contract de achiziție publică.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 2 martie 2020.