Comunicat de presă privind şedinţele de judecată din 6 aprilie 2020 ale completului pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii şi completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Comunicat de presă

În contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, ședințele din 6 aprilie 2020 ale completului pentru soluționarea recursului în interesul legii și completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-au desfășurat, similar celor din 30 martie 2020, în sistem de videoconferință, în conformitate cu normele interne stabilite prin Hotărârea Colegiului de conducere nr.36/27.03.2020 și Instrucțiunile emise în baza acestora prin Ordinul președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.100/27.03.2020

Astfel, se cuvine a fi menționat faptul că, la 6 aprilie 2020, s-au aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție un recurs în interesul legii (dosarul nr.69/1/2020) și o sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (dosarul nr.3144/1/2019), la soluționarea cărora au participat președintele Înaltei Curți, președinții celor4 secții și un număr de 30 de judecători, membri ai completurilor de judecată, la care se adaugămagistrații-asistenți și reprezentantul Ministerului Public.

Soluțiile pronunțate în cauzele menționate au fost publicate pe pagina de internet a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Aceste demersuri ale Înaltei Curți au scopul de a păstra pe deplin funcționale, pe tot parcursul stării de urgență, mecanismele de unificare a jurisprudenței, ca element definitoriu pentru calitatea actului de justiție, prin care se asigură nu numai rezolvarea uniformă a litigiilor pendinte, dar și prevenirea stărilor litigioase din societate, prin punerea la dispoziția cetățenilor a unui mod de interpretare a legii clar și previzibil. Atingerea acestui obiectiv este cu atât mai importantă în condițiile restrângerii activității judiciare și a dificultăților generate în domeniul socio-economic de răspândirea COVID-19.

 

Președintele

Înaltei Curți de Casație și Justiție

Judecător Corina-Alina Corbu