Decizia nr. 34 din 27.04.2020 referitoare la momentul de la care curge termenul de 10 zile de la data depunerii cererii de plată prevăzut de art. 75 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 şi art. IX din O.U.G. nr. 88/2018, precum şi cu privire la interpretarea sintagmei „procese începute” şi „procese aflate pe rol” din conţinutul prevederilor alin. (1) şi (2) ale art. IX din O.U.G. nr. 88/2018