Minuta deciziei nr. 34 din 27 aprilie 2020

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr.34                                                      Dosar nr. 193/1/2020

Şedinţa din 27 aprilie 2020

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 3665/100/2017/a4, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile cu referire la următoarele probleme de drept:

„ dacă începutul termenului de 10 zile de la data depunerii cererii de plată prevăzut de art. 75 alin. (3) şi (4) din Legea nr. Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018, se interpretează în sensul că acest termen curge de la data depunerii cererii la dosarul de insolvenţă al debitorului aflat în procedură sau de la data comunicării acestei cereri administratorului judiciar?

Dacă sintagma „procese începute” şi „procese aflate pe rol” din conţinutul prevederilor alin. (1) şi (2) ale art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 se referă la dosarul de insolvenţă al debitorului supus procedurii sau la dosarul asociat acestuia, care are ca obiect cererea de trecere la faliment formulată de un creditor”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 aprilie 2020.