Minuta deciziei nr. 36 din 4 mai 2020

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr.36                                                       Dosar nr. 434/1/2020

Şedinţa din 4 mai 2020

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

         Admite sesizarea formulată de Tribunalul Maramureş – Secţia I civilă, în dosarul nr. 7581/182/2017, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile.

În interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (21) coroborate cu art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:

Formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate întemeiată pe dispoziţiile art. 11 alin. (21) coroborate cu art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991 este supusă termenului prevăzut de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991.

           Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

           Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 4 mai 2020.