Minuta deciziei nr. 37 din 7 mai 2020

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 37                                                                     Dosar nr. 291/1/2020

 

Şedinţa din 7 mai 2020

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

<<Cum se interpretează şi aplică dispozițiile Anexei VIII, cap. II, lit. A, pct. II, subpct. 6.2 lit. a),  pct. 1 din Legea nr. 153/2017, modificată şi completată, care prevăd că „Personalul din instituțiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranța alimentelor care este încadrat și își desfășoară activitatea în specialitatea funcțiilor specifice prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de următoarele categorii de sporuri şi drepturi: a) Sporuri: 1. Spor pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condițiilor specifice de desfășurare a activității – de până la 35%; (…)” în corelare cu dispozițiile art. 38 din Legea nr. 153/2017, modificată și completată?>>.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 mai 2020.