Decizia nr. 40 din 18 mai 2020 cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1 indice 1) din Legea nr. 101/2016 în sensul stabilirii căii de atac şi a competenţei materiale de soluţionare a căii de atac exercitată împotriva hotărârii pronunţată în primă instanţă în litigiile având ca obiect executarea contractelor administrative