Minuta deciziei nr. 16 din 16 iunie 2020

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 16                                                              Dosar nr. 964/1/2020

Ședința din data de 16 iunie 2020

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 24247/3/2019, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept:

Dacă în aplicarea art. 43 alin. (1) din Codul penal, în cazul unor condamnări multiple, verificarea îndeplinirii condiţiei referitoare la împlinirea termenului de reabilitare se face în raport de dispoziţiile art. 167 alin. (5) din Codul penal sau în raport de fiecare condamnare în parte pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile de existenţă ale recidivei postexecutorii.”

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 iunie 2020.