Decizia nr. 49 din 22 iunie 2020 cu privire la faptul dacă sesiile, ca instituții juridice specifice dreptului civil din Transilvania, inclusiv după data de 6 martie 1945, conferă titularului lor calitatea de persoană îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate, având în vedere și ipoteza art. 22 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „au posedat în trecut terenuri agricole”

Minuta deciziei nr. 49 din 22 iunie 2020 Decizia nr. 49 din 22 iunie 2020

Minuta deciziei nr. 46 din 22 iunie 2020

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 46                                                    Dosar nr. 793/1/2020 Şedinţa din 22 iunie 2020 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel… Read moreMinuta deciziei nr. 46 din 22 iunie 2020