Minuta deciziei nr. 46 din 22 iunie 2020

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 46                                                    Dosar nr. 793/1/2020

Şedinţa din 22 iunie 2020

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 6948/63/2018, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Dacă sporul pentru condiţiile de muncă prevăzut de art. 1 din Anexa VIII Cap. I lit. B din Legea nr. 153/2017 este supus sau nu aplicării etapizate prevăzute de art. 38 din aceeaşi lege”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 iunie 2020.