Decizia nr. 53 din 14 septembrie 2020 în sensul de a se stabili momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune în răspunderea civilă delictuală în cazul faptelor ilicite cu caracter continuu precum şi dacă faptele pretins ilicite ce vizează condiţiile de detenţie pe durata executării pedepsei privative de libertate au caracter continuu