Decizia nr. 54 din 14 septembrie 2020 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013, în ceea ce priveşte calea de atac împotriva hotărârilor pronunţate în cererile privind repararea prejudiciilor acuzate prin erori judiciare, respectiv a celor pronunţate în cererile formulate în temeiul art. 538 din Codul de procedură penală