Minuta deciziei nr. 19 din 14 septembrie 2020

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr. 19                                                           Dosar nr. 1372/1/2020

Şedinţa de la 14 septembrie 2020

 

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la următoarea problemă:

„Comunicarea informaţiilor de interes public în format electronic se realizează contra cost sau gratuit ?”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 14 septembrie 2020.