Minuta deciziei nr. 60 din 5 octombrie 2020

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr.60                                                               Dosar nr. 1667/1/2020

Şedinţa din 5 octombrie 2020

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secția a V-a civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:

„1. în interpretarea dispoziţiilor art. 1596 lit. a) şi art. 2327 din Codul civil, art. 5 pct. 15 şi art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014, în noţiunea de <<creditor care are un drept de preferinţă>> se include şi creditorul bugetar ce beneficiază de ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 5 din legea nr. 85/2014?;

2. în interpretarea dispoziţiilor art. 1593 alin. (1) şi art. 1597 din Codul civil, efectul subrogaţiei constă inclusiv în dobândirea de către un creditor privat a ordinii de prioritate la plată de care beneficiază creditorul bugetar potrivit dispoziţiilor art. 161 pct. 5 din legea nr. 85/2014?”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 5 octombrie 2020.