Decizia nr. 27 din 26 octombrie 2020 referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor anexei nr. VIII cap. II lit. A secțiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (3), alin. (4) și alin. (6) din același act normativ, în ceea ce privește salarizarea personalului din instituțiile publice sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor