Minuta deciziei nr. 69 din 3 noiembrie 2020

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.69                                                               Dosar nr.2413/1/2020

Şedinţa din data de 3 noiembrie 2020

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Brăila, în dosarul nr. 2682/196/2020, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„în ipoteza în care un inculpat major a fost condamnat după data de 01.02.2014 prin 3 sentinţe astfel:

– prima, în ordine cronologică, constituie primul termen al recidivei postexecutorii faţă de a doua sentinţă;

– a doua pedeapsă se află în stare de recidivă postexecutorie cu prima sentinţă şi în concurs cu cea de a treia sentinţă;

– a treia sentinţă, în ordine cronologică, cuprinzând o pedeapsă pentru o infracţiune care a fost săvârşită anterior rămânerii definitive a primei sentinţe şi un rest dintr-o măsură educativă.

Care este mecanismul de contopire a pedepselor ?”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 3 noiembrie 2020.