Decizia nr. 31 din 7 decembrie 2020 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 51 alin. 2 teza întâi, alin. 3, alin. 8, alin. 9 şi alin. 11 din Legea nr. 94/1992 raportate la prevederile art. 2 din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992; referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 51 alin. 14 din Legea nr. 94/1992 raportate la prevederile art. 9 alin. 3 lit.c) din Normele aprobate prin Ordinul nr. 285/138/2016