Decizia nr. 1 din 18 ianuarie 2021 referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 160 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ [art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004], art. 91 alin. (11) din Legea nr. 161/2003 și art. 25 alin. (1) și (3) din Legea nr. 176/2010 în ceea ce privește încetarea de drept a mandatului de primar

Minuta deciziei nr. 1 din 18 ianuarie 2021 Decizia nr. 1 din 18 ianuarie 2021