Decizia nr. 1 din 18 ianuarie 2021 referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 160 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ [art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004], art. 91 alin. (11) din Legea nr. 161/2003 și art. 25 alin. (1) și (3) din Legea nr. 176/2010 în ceea ce privește încetarea de drept a mandatului de primar

Minuta deciziei nr. 1 din 18 ianuarie 2021 Decizia nr. 1 din 18 ianuarie 2021

Minuta deciziei nr. 1 din 18 ianuarie 2021

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 1                                                      Dosar nr. 2648/1/2020   Şedinţa din 18 ianuarie 2021 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de… Read moreMinuta deciziei nr. 1 din 18 ianuarie 2021

Comunicat privind decizia pronunţată în recurs în interesul legii în şedinţa din 18 ianuarie 2021

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  C O M U N I C A T În ședința din 18 ianuarie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în cauză, a… Read moreComunicat privind decizia pronunţată în recurs în interesul legii în şedinţa din 18 ianuarie 2021