Minuta deciziei nr. 1 din 18 ianuarie 2021

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 1                                                      Dosar nr. 2648/1/2020

 

Şedinţa din 18 ianuarie 2021

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi – Secţia a II-a civilă în dosarul nr. 595/196/2017, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Art. 2539 alin. (2) din Codul civil poate fi interpretat în sensul că:

1. efectul de întrerupere a prescripției extinctive se produce chiar dacă în noua cerere de chemare în judecată sau de arbitrare nu se întâlnește tripla identitate (de părţi, obiect şi cauză) în raport cu prima cerere?

2. dacă răspunsul la prima întrebare este negativ, atunci în judecarea noii cereri de chemare în judecată sau de arbitrare poate fi reanalizată o chestiune litigioasă soluționată definitiv în primul proces?”

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18 ianuarie 2021.