Decizia nr. 7 din 8 februarie 2021 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (4 indice 1) din Legea-cadru nr. 153/2017 şi ale art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018, în raport cu prevederile art. 5 şi ale art. 8 din anexa nr. I – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” capitolul I lit. B din aceeaşi lege