Minuta deciziei nr. 11 din 18 februarie 2021

R O M Â N I A

 ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.11                                                                Dosar nr.3104/1/2020

Şedinţa din data de 18 februarie 2021

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în dosarul nr.6396/740/2019 (1993/2020), prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: dacă formularea cuprinsă în art.335 alin.(3) din Codul penal, respectiv „cu aceeaşi pedeapsă”, face trimitere la pedeapsa prevăzută de art.335 alin.(2) din Codul penal sau face trimitere la pedeapsa prevăzută de art.335 alin.(1) din Codul penal, art.335 alin.(2) din Codul penal sau art.336 din Codul penal, în funcţie de elementul material alternativ al faptei comise.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 februarie 2021.