Decizia nr. 19 din 29 martie 2021 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 59 indice 1 alin. (2) raportat la art. 58 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum au fost completate prin art. 9 indice 2 pct. 2 din O.U.G. nr. 81/2011 şi art. 235 alin. (3) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

Minuta deciziei nr. 19 din 29 martie 2021 Decizia nr. 19 din 29 martie 2021

Comunicat de presă referitor la participarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor

COMUNICAT DE PRESĂ   Astăzi, 18 martie 2021, la invitația Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a participat, alături de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de… Read moreComunicat de presă referitor la participarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor