Decizia nr. 19 din 29 martie 2021 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 59 indice 1 alin. (2) raportat la art. 58 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum au fost completate prin art. 9 indice 2 pct. 2 din O.U.G. nr. 81/2011 şi art. 235 alin. (3) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014