Decizia nr. 5 din 12 aprilie 2021 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi art. 109 alin. (9) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5), art. 21 alin. (3) şi art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor